Referat Bestyrelsesmøde

26-04-2022

 

 


 

 

Dagsorden BBR bestyrelsesmøde 

 

Dato: 26/4 2022 kl. 19-21.

Dirigent: Ninna Fjordbak

Referant: Heidi Malmgaard

Deltagere: Ninna Fjordbak, John Nielsen, Heidi Malmgaard, Julie Duus, Tine Nielsen, Torben Christensen.

Afbud: Majken Rømer.

 

Dagsorden

Referat

 1. Sager der skal drøftes med Torben.
 • Hvad gør vi ved sygdom?
 • Folde til skolehestene.
 • Mugning i stalden.

Kan vi få lavet nogle faste aftaler når Torben er syg? Hvad gør vi med fodring, lukke ud og trække ind. Torben tænker over det til næste møde.

Torben mener at rideklubben har 20 års jubilæum i år.

Torben ønsker og håber på godt samarbejde med den nye bestyrelse.

Fordeling af ponyerne på foldene. Vi vil gerne have skole ponyerne på samme fold. Charlie tilbage på fold med de andre ponyer. Bimmer, Lady og Bella kan gå sammen. Forslag om 2 vinterfolde til skole ponyer.

Bimmer, Lady og Bella – på løbegangen ved sommerfolden.

Robin, Bowie, Julius og Charlie – på skolefolden.

Der er lige muget ud i boxene.

 1. Økonomi.
 • Hvad står der på kontoen
 • Kontingent (bestyrelsesmedlemmer)
 • Zakobo

Der er faktureret t.o.m. marts. Mange er indbetalt.

De fakturaer der ikke er betalt undersøges nærmere denne uge.

Der faktureres for april i næste uge.

Kassebeholdning d.d. 74854,21.

Vi går i gang med Zakobo efter sommerferien.

Der lægges information om Zakobo på messenger grupperne, og at man skal tilmelde sig inden 1/6-22. Julie sørger for dette.

Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af rideklubben, og betale kontingent.

 1. Gennemgang/revidering og underskrivning af forretningsorden.

Det er besluttet at alle har læst og gennemgået forretningsorden. Underskrives ikke.

 1. Referater - hvor og hvordan offentliggør vi dem?

Referat godkendes efter endt bestyrelsesmøde.

Lægges herefter på hjemmesiden.

 1. Rollefordeling - vi reviderer beskrivelsen.

Ninna indkalder undervisere til møde. Kontrakter underskrives.

Forslag til ændring på næstformanden: Ansvarlig for postkassen info@bjergbyrideklub.dk

Nyt punkt: Ansvarlig for ansatte.

Nyt punkt: Fælles ansvarsområde – papirarbejde som ikke har med regnskab at gøre. Søgning af legater og fonde.

Dette punkt ikke færdig drøftet. Revurderes løbende.

 1. Status på skoleheste

Rytters ridesport. Er der taget kontakt til dem og lavet aftaler. Det er der ikke. Majken gør dette. Skal der betales for deres arbejde? Hvis der er betaling, gør vi det selv. Hvis de kommer kan andre inviteres til klubben.

Der er skiftet gjord, gjordstropper og stigremme på nogle af sadlerne. Der er flere der skal skiftes.

Skal ponyerne fortsat gå med gamacher? Majken drøfter dette med Caroline.

Bimmer får Fanfares sadel.

Der kommer smed i morgen.

Lady. Dyrelæge anbefaler at hun skal skylles og scannes. Dette gøres i forbindelse med at dyrelæge kommer og vaccinerer - 1/5 -21/6.

Charlie. Halt på et forben og et bagben. Har sur stråle. Trives dårligt på folden. Dyrelæge mener der skal udredning til – rtg og scanning. Kan man evt. Forsøge med noget andet foder? Uden sukker og stivelse for at se om dette kan hjælpe. Der indkøbes Glucosamin som forsøg. Ser an ift. om der bliver ændring efter der er muget ud og han snart kommer på sommerfold.

Robin. Har problemer med mider på benene. Der indkøbes tilskudsfoder.

Tine og Julie vil prøve og ride på Robin da der er lidt udfordringer.

Bimmer: fungerer ok på hverdagsholdene, men fungere ikke så godt på søndagshold. Kan ikke trækkes med. Tine og Julie vil arbejde med dette.

 1. Passere.

Bella overgår til ny passer pr. 1/5-22.

Passerkontrakt revurderes.

 

 

 

 1. Arbejdsdag

 

 

 1. Ansatte

 

 

 

 

 1.  Stævner

 

 1.  Torvedag i Bjergby

Punktet drøftes, og der gives endeligt besked til Grundejerforeningen.

 1.  Hold efter den 1. maj

 

 1.  Punkter til næste møde

Rundvisning på Stald Sakstrup.

Plan for fodring m.m. når Torben er syg.

Dressurhegn.

Torben medbringer kontrakt.

Arbejdsdag.

Ansatte.

Stævner.

Hold efter d. 1 maj.

Sponsoransvarlig. Forældreinvolvering.

 1.  Evt.